เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =VE =PL =ZE =ME/PL =NO/AD =AR/MA =MO/VE =MO/PO =SA/NE =VE/PO =NE/KR =MO/CU =JU/AD =SA/UR =UR/KR =NO/KR =HA/VU

พระเคราะห์สนธิประจำวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [-45|-0.29]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=พลูโต [22.5|0.26]
การทำงานของต่อมและระบบการไหลเวียนของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนรูป พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการหรือเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ หรือการรับโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป

อาทิตย์=เซอุส [-67.5|0.48]
เป็นผู้นำ ประสบหรือตกอยู่ในอำนาจบังคับทางกาย ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่าง

อาทิตย์=พุธ/พลูโต [0|1.04]
การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทมันสมองไขสันหลัง ชอบการบำรุงประสาท

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [180|1.31]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=เมษ/อังคาร [90|-1.32]
ทำงานพิเศษ การกระทำของชายผู้นั้น ต่อสู้

อาทิตย์=จันทร์/ศุกร์ [45|-0.56]
ความรักของสตรีที่มีต่อชายผู้นั้น เป็นชายในดวงใจของสตรีหลายคน ชั่วโมงแห่งความสอดคล้องต้องกันที่เวียนกลับมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=จันทร์/โพไซดอน [45|0.00]
ชั่วโมงแห่งความรู้สึกไวต่อการรับปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำวัน อยู่ในสังคมของผู้มีปัญญาไวทุกวัน

อาทิตย์=เสาร์/เนปจูน [45|-0.22]
วันที่ประสบแต่ความไม่น่ารื่นรมย์ บุรุษผู้ซึ่งรู้สึกป่วยหรือรู้สึกอ่อนเพลียระโหยโรยแรง ความเจ็บป่วยอันยาวนานของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=ศุกร์/โพไซดอน [-45|0.25]
บุรุษผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส พระ หมอสอนศาสนา ผู้แทนของศาสนาหรือของลัทธิความเชื่อถืออันหนึ่งหรือของปรัชญาชีวิตอันหนึ่ง

อาทิตย์=เนปจูน/โครโนส [135|0.26]
วันซึ่งเจ้าชะตาต้องเกี่ยวข้องกับกลการลวงหรือถูกผลักดันให้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่คลุมเครือ ผู้อำนวยการที่ล้มเหลว บุรุษผู้ซึ่งประสบกับการหลงผิดอย่างใหญ่หลวง หรือผู้ซึ่งใช้เล่ห์กระเท่ห์ทางการทูต

อาทิตย์=จันทร์/คิวปิโด [67.5|0.25]
เจ้าสาวหรือภรรยาของชายผู้นั้น วงการครอบครัว ชั่วโมงว่างที่หมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=พฤหัส/แอดเมตอส [67.5|0.00]
ความเป็นปกติประจำวันหนึ่งๆ บุรุษผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความสงบ อยู่ด้วยเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือด้วยรายได้ส่วนตัว หรือด้วยเงินยังชีพคนชราฯลฯ

อาทิตย์=เสาร์/มฤตยู [67.5|-0.25]
วันแห่งความตื่นเต้น วันที่มีอุปสรรค วันแห่งการพลัดพราก การพลัดพรากทางกายโดยฉับพลัน ความตึงเครียดเกินไป บุรุษผู้ถูกทำให้พลัดพรากโดยฉับพลัน

อาทิตย์=มฤตยู/โครโนส [157.5|0.22]
ผู้เกิดมาพร้อมกับความรุนแรง ผู้มีอำนาจ ประสบความตื่นเต้นเนื่องจากคำสั่งทางราชการ วันแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวง

อาทิตย์=ราหู/โครโนส [-157.5|-0.26]
พัวพันกับข้าราชการ ถูกเรียกตัวเข้าพบ

อาทิตย์=ฮาเดส/วัลคานุส [-157.5|-0.15]
การเปรอะเปื้อนสกปรก มีหมัดเหา สัตว์แมลงที่ไร้ประโยชน์ การสังขารซึ่งติดเชื้อหรืออ่อนเพลียจากภายใน วันซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค ต้องใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.