เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =CU =AR =JU =AD/VU =MO/NE =AR/CU =NO/HA =VE/HA =VE/SA =AR/JU =MA/SA

พระเคราะห์สนธิประจำวันพฤหัส ที่ 21 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=คิวปิโด [180|-1.00]
เกี่ยวกับเรื่องบิดา บุรุษผู้ซึ่งชอบอยู่ในหมู่คณะของผู้อื่นเสมอ สมาชิกของชมรม ภราดรภาพในชมรม การประชุมสมาคม พันธมิตร สิ่งที่เห็นเป็นศิลปะ ศิลปวัตถุ

อาทิตย์=เมษ [-90|0.11]
สัมพันธภาพอันมีต่อประชาชนของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=พฤหัส [135|-0.54]
สุขภาพดี ความสุขทางกาย เงิน

อาทิตย์=แอดเมตอส/วัลคานุส [0|0.36]
วันซึ่งความพากเพียรอุตสาหะอย่างแน่วแน่เท่านั้นที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย บุรุษผู้ซึ่งต้องแสดงความเข้มแข็งและมั่นคง ถูกโจมตีอย่างหนัก

อาทิตย์=จันทร์/เนปจูน [180|-1.51]
สังขารที่ผ่อนคลาย กำลังหลับ ความไวต่อความรู้สึกของสังขารนั้น มีสภาพเป็นคนทรง

อาทิตย์=เมษ/คิวปิโด [-135|-0.24]
เพื่อนเดินทาง ผู้ถือหุ้น แขกที่น่ายินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการบริษัท

อาทิตย์=ราหู/ฮาเดส [22.5|-0.30]
ประสบกับบุคคลเจ็บป่วย สัมผัสกับสิ่งที่น่าขยะแขยงกาย มีความอิ่มในสภาพอย่างหนึ่ง ถูกปล้น ติดต่อกับพวกขโมย

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [22.5|0.28]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=ศุกร์/เสาร์ [112.5|0.05]
การพลัดพรากหรือความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว พ่อม่ายเมียเผลอ พ่อม่าย

อาทิตย์=เมษ/พฤหัส [-157.5|-0.21]
ความสุขสบายของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [-157.5|0.21]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.