เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =VE =NO =HA/ZE =ZE/KR =VE/HA =VE/KR =AR/MA =UR/CU =CU/AP =ME/NE =MA/CU =NE/PO =PL/HA =ME/MA =MA/PO

พระเคราะห์สนธิประจำวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [45|0.50]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=ราหู [-22.5|0.10]
การติดต่อทางกาย

อาทิตย์=ฮาเดส/เซอุส [0|0.20]
มีอุปสรรคในการสร้างสรรค์เนื่องจากความบกพร่องทางกาย การเจ็บป่วยหรือพิการ เป็นที่จงเกลียดจงชัง ถูกรังเกียจ เขม่า สิ่งที่เหลือจากไฟไหม้เกรียม เถ้าถ่าน

อาทิตย์=เซอุส/โครโนส [0|2.03]
เป็นนักสู้โดยธรรมชาติ มีนิสัยชอบท้าทาย รุกราน บุรุษผู้ชอบทำการงานหรือกระหายสงคราม ผู้บัญชาการสงคราม จอมพล

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [0|-2.00]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [0|-0.17]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=เมษ/อังคาร [180|1.18]
ทำงานพิเศษ การกระทำของชายผู้นั้น ต่อสู้

อาทิตย์=มฤตยู/คิวปิโด [180|2.01]
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะสมรส เหตุการณ์ฉับพลันในชีวิตสมรส วันหรือเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับหมู่คณะหนึ่ง

อาทิตย์=คิวปิโด/อาพอลลอน [90|1.29]
บุรุษผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งหรือของหมู่คณะขนาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จ เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รับรองในฐานะศิลปินหรือนักวิชาการ เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่ง วันซึ่งอุทิศให้แก่ศิลปะและวิทยาการ

อาทิตย์=พุธ/เนปจูน [-90|0.32]
รับความคิดได้ง่าย นักประพันธ์

อาทิตย์=อังคาร/คิวปิโด [135|0.13]
การทำงานร่วมกันประจำวัน การทำงานร่วมกันในวันนั้น บุรุษผู้ปฏิบัติกิจอยู่ในหมู่คณะหนึ่ง ในครอบครัวหนึ่งหรือเกี่ยวกับศิลปะ การแต่งงานของเจ้าชะตาหรือของบุรุษผู้นั้น

อาทิตย์=เนปจูน/โพไซดอน [135|0.47]
บุรุษผู้กอรปด้วยปัญญา บุรุษผู้มองดูภาพในกระจกเงาของตน จำตัวเองได้ บุรุษผู้เป็นสาวกของความเชื่อที่เห็นผิด เป็นสาวกของลัทธิทำลายหรือทำงานมุ่งไปสู่การสลายตัวของลัทธิหรือปรัชญาชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น

อาทิตย์=พลูโต/ฮาเดส [-135|0.34]
โรคเรื้อรัง ความล้มเหลวทางกาย การเสื่อมโทรมทางกาย

อาทิตย์=พุธ/อังคาร [67.5|-0.17]
เสียง ภาษา กายสังขารที่ปฏิบัติการด้วยความหุนหันหรือว่องไว

อาทิตย์=อังคาร/โพไซดอน [112.5|-0.01]
งานทางปัญญาประจำวัน งานทางปัญญาในวันนั้น พฤติกรรมทางศีลธรรมของชายผู้หนึ่ง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.