เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =AD =PL =ME =JU =ME/PO =MA/PL =JU/SA =JU/CU =PL/ZE =ME/JU =AR/VU =UR/HA =UR/KR =AR/MO =MA/KR =AR/AP =VE/NE =NO/AP =NO/VU =ZE/AD =NE/HA

พระเคราะห์สนธิประจำวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=แอดเมตอส [180|-1.58]
กายในความสงบ การสงบนิ่งของกาย อสังหาริมทรัพย์

อาทิตย์=พลูโต [45|0.30]
การทำงานของต่อมและระบบการไหลเวียนของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนรูป พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการหรือเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ หรือการรับโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป

อาทิตย์=พุธ [22.5|-0.38]
ความปราดเปรียว โดยเฉพาะในวันนั้น ความรู้สำนึก

อาทิตย์=พฤหัส [-22.5|0.03]
สุขภาพดี ความสุขทางกาย เงิน

อาทิตย์=พุธ/โพไซดอน [0|1.17]
การมีภาวะความเป็นอยู่อย่างผู้ทรงปัญญา กายสังขารที่มีวิญญาณ

อาทิตย์=อังคาร/พลูโต [0|1.56]
ผลงานประจำวัน การวางแผนประจำวัน บุรุษผู้เป็นข้าราชการพลเรือนฝ่ายการปกครอง

อาทิตย์=พฤหัส/เสาร์ [0|1.13]
การถอนหมั้นหรือการเลิกล้มการแต่งงาน ชายโสด

อาทิตย์=พฤหัส/คิวปิโด [0|1.26]
ความสุขประจำวันของครอบครัว หมู่คณะที่มีโชคในวันนั้น นักศิลปะหรือหมู่คณะที่มีโชคและ ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ได้รับความสุขจากศิลปะของตน

อาทิตย์=พลูโต/เซอุส [0|1.26]
หน้าที่ที่จะต้องทำให้เสร็จประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งเพิ่มหรือต้องเพิ่มสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้น

อาทิตย์=พุธ/พฤหัส [0|-0.17]
อารมณ์อันสุขา กายสังขารที่มีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเปร่า

อาทิตย์=เมษ/วัลคานุส [180|-1.46]
มีอิทธิพลมาก มาอย่างผู้มีอำนาจ มีหรือใช้กำลังกาย

อาทิตย์=มฤตยู/ฮาเดส [180|-0.52]
วันอันตราย บุรุษผู้ประสบอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างฉับพลัน ถึงแก่กรรมอย่างวิตถาร การฆาตกรรมในวันนั้น

อาทิตย์=มฤตยู/โครโนส [180|1.01]
ผู้เกิดมาพร้อมกับความรุนแรง ผู้มีอำนาจ ประสบความตื่นเต้นเนื่องจากคำสั่งทางราชการ วันแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวง

อาทิตย์=เมษ/จันทร์ [90|0.04]
การยอมรับของกายสังขารนั้น ภรรยาของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=อังคาร/โครโนส [-90|-1.19]
บุรุษผู้ปฏิบัติการตามอำเภอใจหรืออย่างอิสระเสรี ผู้ใช้อำนาจการปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เป็นต้น

อาทิตย์=เมษ/อาพอลลอน [45|-1.03]
ประสบความสำเร็จ อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติ

อาทิตย์=ศุกร์/เนปจูน [45|-0.52]
ขี้อายในด้านความรัก ผู้หลงรักอย่างเงียบๆ ชาเย็นในความรัก

อาทิตย์=ราหู/อาพอลลอน [-67.5|0.25]
ความสำเร็จอันเนื่องมาจากการมีเสรี ขยายออกไปโดยไม่จำกัด ติดต่อกับนักธุรกิจนักวิทยาการหรือกับบุคคลหลายคน ก้าวหน้าเพราะเหตุดังกล่าว ผู้มีเสรีภาพด้วยกัน

อาทิตย์=ราหู/วัลคานุส [-112.5|-0.17]
กระตือรือร้น แสดงอิทธิพลอันใหญ่หลวงโดยการปรากฏกายหรือโดยการเข้าไปร่วมด้วย หรือตื่นเต้นร่วมกับผู้อื่น ผู้อื่นอยู่ในสภาพตื่นเต้นอย่างขนานใหญ่

อาทิตย์=เซอุส/แอดเมตอส [-112.5|0.11]
ปรับตัวได้ วันที่สื่งแวดล้อมมีโฉมหน้าเป็นอย่างอื่น บุรุษผู้ประสบสัมพันธภาพใหม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ต้องทำในสิ่ง,เครื่องมือหรือเรื่องอย่างอื่น

อาทิตย์=เนปจูน/ฮาเดส [157.5|-0.13]
อ่อนแอ เป็นอันตรายจากการติดโรคหรือการทำลายของกาย อันตรายในน้ำ ถึงแก่กรรมเพราะจมน้ำ การเดินทางทะเล
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.