เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =AP =VU =NE =MO =SA =ME/AD =AR/AD =ME/VE =NO/MA =NO/PL =ZE/PO =UR/AP =VE/HA =NO/ZE =JU/KR =AP/VU =MA/PO =PL/PO =ME/KR =MO/SA =HA/KR =VE/JU =NE/AP

พระเคราะห์สนธิประจำวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=อาพอลลอน [180|0.54]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ วันซึ่งอุทิศให้แก่เรื่องทางสันติสุข หรือวันซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จ

อาทิตย์=วัลคานุส [90|-1.32]
กำลังกายหรือกำลังกล้ามเนื้อ

อาทิตย์=เนปจูน [-45|-0.28]
รู้สึกไว ร่างกายอ่อนแอ

อาทิตย์=จันทร์ [67.5|0.15]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=เสาร์ [-112.5|0.34]
จากไป การพลัดพรากทางกาย

อาทิตย์=พุธ/แอดเมตอส [0|2.02]
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอิริยาบท ยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง ขาดความอดทนกาย ถูกพาไปโดยยานพาหนะ มีชีวิตอยู่อย่างนั่งๆ นอนๆ บุคคลผู้ทำงานอยู่กับโต๊ะ กายสังขารที่อยู่กับที่

อาทิตย์=เมษ/แอดเมตอส [0|-1.03]
เสมอต้นเสมอปลายโดยทั่วไป ศพ คนแคระ ความสามารถในการทนทาน กรณีแปลว่าศพนั้น ใช้เมื่อ=ฮด เท่านั้น

อาทิตย์=พุธ/ศุกร์ [0|-0.05]
ทักทายปราศรัยเป็นการส่วนตัวกับผู้คุ้นเคยหรือกับผู้คุ้นเคยใหม่ รักกายสังขารของตน หยิ่ง มีหัวทางด้านศิลปะตบแต่ง

อาทิตย์=ราหู/อังคาร [180|-1.04]
การติดต่อโดยกิจกรรมทางกาย การติดต่อระหว่างเพศของกายสังขารของเจ้าชะตา

อาทิตย์=ราหู/พลูโต [180|0.12]
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการติดต่อทางด้านส่วนตัว เกี่ยวข้องกับเครื่องบริโภค มีการติดต่อใหม่เพราะการซื้อขายอาหาร

อาทิตย์=เซอุส/โพไซดอน [180|-0.07]
วันแห่งการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่ดี บุรุษผู้ซึ่งตกอยู่ในอำนาจทางปัญญาอันหนึ่ง ต้องแสดงความกล้าสารภาพ แสดงท่าที่อย่างแจ้งชัด

อาทิตย์=มฤตยู/อาพอลลอน [-90|-0.45]
วันแห่งการรอคอยด้วยความยินดีปรีดา บุรุษผู้ซึ่งทำให้บุคคลหลายคนพากันตึงเครียด ผู้สร้างความตื่นเต้น ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [45|-0.09]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=ราหู/เซอุส [135|-0.57]
เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ให้กำเนิด พัวพันด้วยกายกับไฟ ได้รับมอบหมายหรือกระทำงานพิเศษชิ้นหนึ่ง สังกัดอยู่ในหน่วยที่มีหน้าที่ในการระเบิดทำลายหน่วยหนึ่ง

อาทิตย์=พฤหัส/โครโนส [135|-0.47]
วันที่ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุข บุคคลผู้สูงส่ง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้มีความสุขทางด้านความสามารถของตนในฐานะผู้นำ

อาทิตย์=อาพอลลอน/วัลคานุส [135|-0.19]
บุรุษผู้ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพล มีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น วันแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จ

อาทิตย์=อังคาร/โพไซดอน [-135|-0.14]
งานทางปัญญาประจำวัน งานทางปัญญาในวันนั้น พฤติกรรมทางศีลธรรมของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=พลูโต/โพไซดอน [-135|1.03]
วันซึ่งเหมาะสมแก่การพัฒนาทางด้านปัญญา บุรุษผู้ซึ่งเคารพบูชาแนวความคิดต่างๆ ที่จะปฏิรูปชีวิต ต้องการจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางกายด้วยปัญญา ละเว้นสิ่งเสพติดให้โทษ

อาทิตย์=พุธ/โครโนส [22.5|-0.28]
คิดการใหญ่โต

อาทิตย์=จันทร์/เสาร์ [-22.5|0.24]
แม่ร้าง แม่หม้าย ชั่วโมงที่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งหมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน ได้รับความบีบคั้น เพราะสภาวะทางกายหรือเพราะเรื่องส่วนตัว

อาทิตย์=ฮาเดส/โครโนส [67.5|-0.33]
วันที่เต็มไปด้วยความโชคร้าย มีแต่ความซวย บุรุษผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่ง ซึ่งต้องหลีกหนีความหยาบช้า ซึ่งประสบการผิดคำมั่นสัญญาของรัฐบาล โชคร้ายอย่างมากหรือการถึงแก่กรรมเนื่องจากเหตุการณ์ที่รุนแรง

อาทิตย์=ศุกร์/พฤหัส [112.5|-0.24]
การมีโชคในความรักของบุรุษผู้หนึ่งหรือการมีโชคทางความรักในวันนั้น

อาทิตย์=เนปจูน/อาพอลลอน [-112.5|0.13]
บุรุษผู้ยอมตัวพัวพันกับการหลงผิดอย่างมากมาย เกี่ยวกับอนาคตหรืออยู่ในภาวะที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น บุรุษผู้ติดร่างแหพัวพันเข้าไปในเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวง วันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับ
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.