เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =AR =MO/NO =MO/VU =NE/AD =AR/PO =MA/SA =NO/KR =KR/VU =SA/PO =VE/HA =KR/AP =MO/NE

พระเคราะห์สนธิประจำวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=เมษ [157.5|-0.17]
สัมพันธภาพอันมีต่อประชาชนของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=จันทร์/ราหู [0|1.45]
การติดต่อระหว่างหญิงกับชาย การอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันของหญิงกับชาย

อาทิตย์=จันทร์/วัลคานุส [0|1.17]
บุรุษผู้ก่อให้เกิดความแตกตื่น เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำซากประจำวัน การอยู่ร่วมกัน,ประจำทุกวันกับบุคคลที่มีอำนาจในสังคม

อาทิตย์=เนปจูน/แอดเมตอส [180|-0.09]
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกาย บุรุษผู้มีสภาพชีวิตอย่างอื่น วันซึ่งสภาพลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนเข้าไปสู่สภาพทางการรวมตัวอย่างอื่น หนาวจนตาย หรืออบอุ่นขึ้นจนน้ำแข็งละลาย

อาทิตย์=เมษ/โพไซดอน [90|-1.23]
ให้แนวความคิด ทำแนวความคิดให้เป็นการปฏิบัติจริง

อาทิตย์=อังคาร/เสาร์ [90|0.28]
มีแต่ความยุ่งยาก เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=ราหู/โครโนส [-90|-0.40]
พัวพันกับข้าราชการ ถูกเรียกตัวเข้าพบ

อาทิตย์=โครโนส/วัลคานุส [-90|-1.08]
วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ นักการเมือง รัฐบุรุษ บุรุษผู้ซึ่งใช้อิทธิพลทางกายอย่างใหญ่หลวงโดยตรง ในฐานะที่เป็นผู้ถืออำนาจอันหนึ่ง

อาทิตย์=เสาร์/โพไซดอน [45|0.31]
วันที่จะต้องรวบรวมกำลังใจ แสดงการวางตัว บุรุษผู้เป็นแบบอย่างในฐานะนักเรียนหรือครู หรือผู้ซึ่งแสดงตัวเด่นกว่าผู้อื่น หรือทำตนให้แตกต่างจากผู้อื่น

อาทิตย์=ศุกร์/ฮาเดส [-45|0.52]
ตกอยู่ในสภาพต่ำต้อย น่าสังเวชหรือต้องอาศัยผู้อื่น อยู่ในสภาพเป็นโสเภณี ความอ่อนแอทางเพศของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=โครโนส/อาพอลลอน [-45|-0.42]
บุรุษผู้ซึ่งมีสิทธิอำนาจเนื่องจากความรู้หรือความสามารถหรือประสบการณ์ของเขา วันซึ่งนำมาซึ่งความรู้ การค้นพบหรือประสบการณ์ที่สำคัญ วันซึ่งอุทิศให้แก่วิทยาการ

อาทิตย์=จันทร์/เนปจูน [112.5|0.13]
สังขารที่ผ่อนคลาย กำลังหลับ ความไวต่อความรู้สึกของสังขารนั้น มีสภาพเป็นคนทรง
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.