เมื่อวาน Aspect Today @ MC=SU พรุ่งนี้
SU =MO/CU =SA/UR =HA/AP =CU/AP =UR/KR =VE/JU =JU/NE =AR/MO =ME/AD =SA/VU =HA/VU =PL/AD =MO/PO =VE/SA =SA/NE =NE/HA =MO/NO =ZE/AD

พระเคราะห์สนธิประจำวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=จันทร์/คิวปิโด [0|0.08]
เจ้าสาวหรือภรรยาของชายผู้นั้น วงการครอบครัว ชั่วโมงว่างที่หมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=เสาร์/มฤตยู [0|-1.22]
วันแห่งความตื่นเต้น วันที่มีอุปสรรค วันแห่งการพลัดพราก การพลัดพรากทางกายโดยฉับพลัน ความตึงเครียดเกินไป บุรุษผู้ถูกทำให้พลัดพรากโดยฉับพลัน

อาทิตย์=ฮาเดส/อาพอลลอน [180|1.43]
วันที่มีแต่ความไม่ราบรื่น บุรุษผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศษขยะและของเก่าที่ทิ้งแล้ว หรือบุรุษผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับอดีต

อาทิตย์=คิวปิโด/อาพอลลอน [-90|-1.27]
บุรุษผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งหรือของหมู่คณะขนาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จ เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รับรองในฐานะศิลปินหรือนักวิชาการ เป็นสมาชิกของกลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่ง วันซึ่งอุทิศให้แก่ศิลปะและวิทยาการ

อาทิตย์=มฤตยู/โครโนส [90|0.16]
ผู้เกิดมาพร้อมกับความรุนแรง ผู้มีอำนาจ ประสบความตื่นเต้นเนื่องจากคำสั่งทางราชการ วันแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวง

อาทิตย์=ศุกร์/พฤหัส [-45|0.18]
การมีโชคในความรักของบุรุษผู้หนึ่งหรือการมีโชคทางความรักในวันนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/เนปจูน [-45|0.38]
ร่างกายสมบูรณ์ บุรุษผู้นึกฝันว่าตนเป็นผู้มีโชคและมีความสุข

อาทิตย์=เมษ/จันทร์ [45|0.20]
การยอมรับของกายสังขารนั้น ภรรยาของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=พุธ/แอดเมตอส [45|0.02]
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอิริยาบท ยุติการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง ขาดความอดทนกาย ถูกพาไปโดยยานพาหนะ มีชีวิตอยู่อย่างนั่งๆ นอนๆ บุคคลผู้ทำงานอยู่กับโต๊ะ กายสังขารที่อยู่กับที่

อาทิตย์=เสาร์/วัลคานุส [-135|0.42]
เป็นยาม ผู้แจ้งเตือน วันที่ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพทางกายของตน บุรุษผู้มีความพิถีพิถันในกระบวนการทางร่างกายของตนอย่างมากเป็นพิเศษ

อาทิตย์=ฮาเดส/วัลคานุส [135|0.20]
การเปรอะเปื้อนสกปรก มีหมัดเหา สัตว์แมลงที่ไร้ประโยชน์ การสังขารซึ่งติดเชื้อหรืออ่อนเพลียจากภายใน วันซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรค ต้องใช้ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่น

อาทิตย์=พลูโต/แอดเมตอส [22.5|-0.03]
การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในดุลยภาพทางกาย ของระบบต่างๆ บุรุษผู้ประสบการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอันหนึ่งของสภาพความเป็นอยู่ทางด้านนอกของเขา การดำเนินชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคหรือมื้ออาหารต่างๆ

อาทิตย์=จันทร์/โพไซดอน [-22.5|-0.28]
ชั่วโมงแห่งความรู้สึกไวต่อการรับปัญญาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำวัน อยู่ในสังคมของผู้มีปัญญาไวทุกวัน

อาทิตย์=ศุกร์/เสาร์ [-22.5|-0.15]
การพลัดพรากหรือความสัมพันธ์ผ่านพ้นไปแล้ว พ่อม่ายเมียเผลอ พ่อม่าย

อาทิตย์=เสาร์/เนปจูน [-22.5|0.04]
วันที่ประสบแต่ความไม่น่ารื่นรมย์ บุรุษผู้ซึ่งรู้สึกป่วยหรือรู้สึกอ่อนเพลียระโหยโรยแรง ความเจ็บป่วยอันยาวนานของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=เนปจูน/ฮาเดส [67.5|-0.17]
อ่อนแอ เป็นอันตรายจากการติดโรคหรือการทำลายของกาย อันตรายในน้ำ ถึงแก่กรรมเพราะจมน้ำ การเดินทางทะเล

อาทิตย์=จันทร์/ราหู [112.5|0.15]
การติดต่อระหว่างหญิงกับชาย การอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันของหญิงกับชาย

อาทิตย์=เซอุส/แอดเมตอส [157.5|-0.24]
ปรับตัวได้ วันที่สื่งแวดล้อมมีโฉมหน้าเป็นอย่างอื่น บุรุษผู้ประสบสัมพันธภาพใหม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ต้องทำในสิ่ง,เครื่องมือหรือเรื่องอย่างอื่น
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.