Uranus 2.0

สำหรับ Uranus Version 3 ขึ้นไปเท่านั้น


คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Version ล่าสุด

เมื่อโหลดไฟล์มาแล้ว ให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ เพื่อทำการ Extract หรือ Unzip หรือขยายไฟล์ โดยให้เลือกขยายไปที่โฟลเดอร์โปรแกรม Uranus 3 ที่ติดตั้ง เช่น C:\Uranus3 เพื่อนำไฟล์ Uranus.exe เวอร์ชั่นใหม่นี้ ไปทับไฟล์เดิม

หมายเหตุ
กรณีที่โหลดไฟล์มาแล้ว ไม่สามารถ extract หรือ Unzip ได้ใน windows 7, 8 , 10 ให้ คลิ๊กขวาไฟล์ที่โหลดมา แล้วเลือก run as administrator และ ต้องปิดโปรแกรม Uranus ก่อนที่จะทำการ unzip เพื่อ Copy ไฟล์ไปทับของเดิมด้วย

สำหรับผู้ใช้ Windows 10 บางรุ่น แม้จะทำการปรับ Regional Setting และปรับ System Locale ให้เป็น Thai แล้วโปรแกรมบางส่วน แสดงผลภาษาไทย เป็นตัวยึกยือ ให้ลองโหลด Font ของ MS Sans Serif กับ Tahoma รุ่นนี้ไป Install จะแก้ปัญหาได้
คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Font
กรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดใหม่ โปรแกรมยังให้ลงทะเบียนซ้ำในรหัสเดิม ให้ปิดโปรแกรม แล้วคลิ๊กขวาที่ไอคอนโปรแกรม Uranus 3 เลือก Run as Administrator เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย สามารถปิดโปรแกรม และเปิดแบบปกติได้
05 มี.ค. 2567
DownLoad คลิ๊ก!
Ver 3.6.45
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในปีที่เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
10 ต.ค. 2566 Ver 3.6.44
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรมเสริม Astro Earth Map
28 เม.ย. 2565 Ver 3.6.43
1. แก้ไขข้อผิดพลาดการคำนวณระยะวังกะ(Orb) ในตารางมุมสัมพันธ์ดาว
27 ม.ค. 2564 Ver 3.6.42
1. แก้ไขการคำนวณดวง new moon มีข้อผิดพลาดในบางเดือน
18 ส.ค. 2563 Ver 3.6.37
1. แก้ไข การ export ช้อมูลดวงชะตาเป็น textfile เพื่อนำไปใช้กับแอปแอนดรอยด์ Uranian Astro หรือ โหรา พยากรณ์ แล้วข้อมูลภาษาไทยแสดงผลผิดพลาดเนื่องจากการ encoding เป็น UTF
2.แก้ไข การลงทะเบียนโปรแกรม
07 ส.ค. 2563 Ver 3.6.36
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายจุด
2. เพิ่มคำอธิบายในหน้าจอลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดใหม่ โปรแกรมยังให้ลงทะเบียนซ้ำๆ ในรหัสเดิม ให้ปิดโปรแกรม แล้วคลิ๊กขวาที่ไอคอนโปรแกรม Uranus 3 เลือก Run as Administrator เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย สามารถปิดโปรแกรม และเปิดแบบปกติได้
16 ก.ย. 2562 Ver 3.6.35
1. แก้ไขการกำหนดตำแหน่งศูนย์รังสี ในจาน 360 ให้คำนวณกำหนดจุดในฝั่งที่ใกล้ปัจจัย A กับ B
28 ก.ค. 2562 Ver 3.6.34
1. แก้ไข เรือนชะตาจันทร์ ให้ปิดการแสดงค่าองศาดาวจร, กำเนิด เนื่องจากแสดงผลทับซ้อนกัน
1 มี.ค. 2562 Ver 3.6.32
1. ปรับปรุง Ephemeris Graph เพิ่มการแสดงผล การอ่านมุมสัมพันธ์ทุกดาว ตามวันที่เลือก 3 แบบ คือ จร=จร, จร=กำเนิด, กำเนิด=จร
22 ก.พ. 2562 Ver 3.6.31
1. เพิ่ม Ephemeris Graph ในเมนู โปรแกรมเสริม สามารถพล็อตกราฟปฏิทินดาวจรรายปี พร้อมทั้งหามุมสัมพันธ์ดวงจร-จร หรือ จร-กำเนิด เมื่อเลื่อนเม้าส์บนกราฟ และเมื่อคลิ๊กกำหนดจุดแล้ว สามารถกดปุ่มผูกดวงจรวันนั้นในหน้าจอหลักได้ เมื่อต้องการเลื่อนเม้าส์เพื่อทำงานต่อ ก็คลิ๊กที่กราฟอีกครั้ง
31 ม.ค. 2562 Ver 3.6.30
1. ปรับการคำนวณวันสำคัญจากสมการอาทิตย์ ให้ละเอียดระยะวังกะ 0:00 องศา
2. แก้บั๊กการคำนวณ Full Moon เมื่ออาทิตย์อยู่ใกล้ศูนย์องศาราศีเมษ เช่น 21/03/2562
9 ต.ค. 2561 Ver 3.6.29
1. เพิ่มการแสดงผลค่าสมผุสดาว สำหรับดวงกำเนิด กรณีที่ปิดดวงประเถทอื่นทั้งหมด
2. ปรับสีเส้นสเกลในจานคำนวณหลัก
21 ก.ย. 2561 Ver 3.6.28
1. เพิ่มการตั้งค่า ให้เปิด/ปิด การแสดงผลค่าองศาราศีดาว เมื่อเช็คบ็อกซ์เลือกแสดงผลดวงกำเนิด หรือดวงจร ในวงนอกของภาพดวง
09 ก.ย. 2561 Ver 3.6.27
1. เปลี่ยนดีไซน์จานคำนวณในหน้าจอหลัก
21 ส.ค. 2561 Ver 3.6.26
1. เปลี่ยนดีไซน์จาน 90 องศา ในหน้าจอหลัก และปรับสีแกนลูกศร เป็นสีแดง ในทุกขนาดจาน
2 ส.ค. 2561 Ver 3.6.25
1. ปรับแก้การแสดงผล 16 Harmonics Midpoint เมื่อมีข้อมูลมากกว่า 12 รายการแต่ละชุด และแก้ไขการแสดงผลเมื่อใช้ Program Size มากกว่า 768 pixel
25 ก.ค. 2561 Ver 3.6.23
1. แก้ไข การตั้งเวลา เมื่อกดปุ่ม Transit Now กรณีที่ตั้งเวลาของเครื่องคอมเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย (Timezone +7)
20 ก.ค. 2561 Ver 3.6.23
1. เพิ่มระบบการแสดงผล 16 Harmonics Midpoint ลงในภาพดวงจาน 360 องศา โดยสามารถเลือกให้แสดงดวงกำเนิด หรือ ดวงจร อย่างใดอย่างหนึ่ง
คลิ๊ก เพื่อดูตัวอย่างคลิ๊ปแสดงการทำงานบน Youtube
6 มิ.ย. 2561 Ver 3.6.22
1. เพิ่มการผูกดวง Composite ระหว่างดวงกำเนิด 1 กับ 2 ในดวงวงกลาง ในหมวดเมนู ดวงจรอายุขัย โดยจะทำงานได้เมื่อ เลือกเปิดใช้ดวงที่ 2 และเลือกใช้เมนู เปลี่ยนดวงวงในสุด(V2)เป็นดวงที่ 2 แล้ว
2. ปรับแก้การคำนวณดวง Secondary Progress
27 พ.ค. 2561 Ver 3.6.20
1. แก้ไขการพล็อตดาวดวงที่ 2 วงในสุด ที่แสดงตำแหน่งดาวผิดพลาดในบางครั้ง
2.แก้ไข การแสดงตารางสมการดาวกำหนดเองไม่สมบูรณ์
28 พ.ย. 2560 Ver 3.6.19
1. แก้ไขจานคำนวณสองชั้น จากเดิมที่ปุ่มแสดงเส้น Midpoint Lines ไม่ทำงาน
3 พ.ย. 2560 Ver 3.6.18
1. ปรับการแสดงหน้าจอหลัก และจานฮาร์โมนิค เพิ่ม Checkbox ชื่อ "Hide Mc As" อยู่ทางซ้ายของหน้าจอหลัก ถัดจาก Checkbox Lahiri ลงมา กรณีตั้งค่าให้ MC=SU(อาทิตย์เที่ยงแท้) หรือ AS=SU(อาทิตย์อุทัย) โดยคลิ๊กขวาที่ MC หรือ AS ในดวงกำเนิด หรือดวงจร transit จะปิดดาว MC และ AS ในภาพดวง ส่วนจานคำนวณสองชั้น สามารถเลือกเปิดปิด MC,AS ได้ด้วย
2. จานคำนวณสองชั้นเพิ่ม CheckBox ตั้งให้แสดงผล Midpoint All โดยจะแสดง Midpoint ทั้งหมดลงในภาพดวง (God Mode)
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด ให้รองรับ Windows 10
21 พ.ค. 2560 Ver 3.6.15
1. ปรับการตั้งค่าเรือนชะตาปัจจัยอื่นเป็น เรือนที่ 1 ได้(รวมอาทิตย์ด้วย)
2. ปรับขนาดฟ้อนต์ในหน้าจอ - สุมตัวอย่าง(เสี่ยงทายคำแปล)
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด ให้รองรับ Windows 10
24 พ.ย. 2559 Ver 3.6.13
1. ปรับแต่งจานคำนวณ 90 องศา และ 40 องศา ในหน้าจอหลัก จาน Harmonic และจานสองชั้น
2. ปรับขนาดฟ้อนต์ในหน้าจอ - สุมตัวอย่าง(เสี่ยงทายคำแปล)
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด
24 ม.ค. 2559 Ver 3.6.12
1.เพิ่มการตั้งค่าเปลี่ยนการคำนวณจากราหูจริง(True Node) เป็นราหูเฉลี่ย(Mean Node)ได้
13 ธ.ค. 2558 Ver 3.6.11
1. แก้ไขตารางกรองจุดอิทธิพล ที่มีสมการบางส่วนขาดไป
22 พ.ย. 2558 Ver 3.6.10
1. เพิ่มการแสดงผลมุม Soft Aspect สำหรับปัจจัยเดี่ยวในตาราง A/B สำหรับการตั้งแกนสมการทุกประเภท
4 พ.ย. 2558 Ver 3.6.09
1. เพิ่มจานคำนวณ 7:30 องศา ในหน้าจอหลัก
2. ปรับการแสดงผลในแถบแสดงเรือนชะตาสามจังหวะ
24 ต.ค. 2558 Ver 3.6.08
1. ปรับปรุงจานสองชั้น แก้ไขเรื่องจานคำนวณไม่ refresh
2. แก้ไขตาราง Midpoint Zoom ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์ดาวเป็นตัวเลข
3 ต.ค. 2558 Ver 3.6.07
1. ปรับปรุงจานสองชั้น สลับสีในจานสองชั้นได้
2. ในหมวดเมนู [ช่วยเหลือ] เพิ่มเมนู [Update Program] เพื่อเข้าสู่เวบหน้าอัพเดท ในเวบ UranianSoft.com
24 ก.ย. 2558 Ver 3.6.06
1. ปรับปรุงจานสองชั้น สามารุบันทึกสมการ FreeStyle ลงไฟล์ตามชื่อที่ต้องการได้
2. สามารถใช้โปรแกรมเสริม Astro Earth Map ผูกดวงตาม Lat-Long ได้ทั่วโลก
5 ก.ย. 2558 Ver 3.6.04
1. ปรับปรุงจานสองชั้น เปลี่ยนสีปัจจัยสะท้อนจากเทาเป็นแดงอ่อน
2. จานสองชั้นสามารถเลือกสมการจาก Text File และสามารถกำหนดให้เปลี่ยนสมการเป็นตามประเภทดวงจร
17 ก.ค. 2558 Ver 3.6.02
1. ปรับขนาดองค์ประกอบในโปรแกรมให้ขยายตามการปรับเปลี่ยนขนาดจานคำนวณ
2. ลดขนาดไฟล์โปรแกรมลง เพื่อให้เปิดได้เร็วขึ้น
3. ปรับแก้ขนาดโปรแกรม เมื่อใช้ในแนวตั้ง กรณีใช้ Tablet
9 ก.ค. 2558 Ver 3.6.01
1. สามารถเปลี่ยนขนาดโปรแกรมได้ ที่เมนู Program Size ตั้งแต่ 768-1080 Pixel เพื่อใช้งานได้หลากหลายในคอมที่มีจอใหญ่ๆ หลายขนาด
2. ปรับเปลี่ยนเมนู ลดทอนบางเมนูออกไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนการวาดจานคำนวณในหน้าจอหลัก เพื่อรองรับการเปลี่ยนขนาดโปรแกรม
3. เพิ่มแถบ Star Pad เพื่อคลิ๊กตั้งแกนได้ โดยไม่ต้องใช้ลากดาว และเปลี่ยนวันเวลาได้ เปิดปิดการใช้อยู่ในเมนู >ช่วยเหลือ
21 มิ.ย.2558 Ver 3.5.03
1. เพิ่มความสามารถสมการ Free Style ให้เลือกสมการจากไฟล์ที่สร้างเก็บไว้ นามสกุล *.txt ได้ โดยสามารถเรียกได้ทั้งจากหน้าจอหลัก จานฮาร์โมนิค และจาน 2 ชั้น
2. เพิ่มปุ่มในจานฮาร์โมนิค และจานคำนวณ 2 ชั้น ให้สามารถเลือกสมการกำหนดเองได้จากการตั้งค่าของหน้าจอจานคำนวณได้เลย
3. ปรับแก้ Algorithm การคำนวณวันสำคัญจากสมการอาทิตย์ให้เร็วขึ้น
6 มิ.ย.2558 Ver 3.5.02
1. เพิ่มตารางโค้งสุริยาตร์ 100 ปี อยู่ในหมวดหมู่เมนู ->วิเคราะห์
2. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
28 พ.ค.2558 Ver 3.5.01
1. เพิ่มความสามารถในการแสดงผลดวงกำเนิดหรือดวงจรที่ 2 ในดวงวงในสุด หรือวงกลาง(V1)
2. ปรับแก้วันสำคัญจากสมการอาทิตย์ให้แสดงโครงสร้างดาวแบบปกติ ลดความซับซ้อน
3. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
2 พ..ค.2558 Ver 3.4.05
1. ปรับแก้ สมการ A+B-C คลาดเคลื่อน ที่ไม่ยอมจำจุดเดิมเมื่อเปลี่ยนดวงจร
2. แก้ไขดปรแกรมเสริม Astro Earth Map เรื่อง time zone
3. ดวงไทยนิรายนะ แก้การแสดงจุดมุมต่างๆ คลาดเคลื่อนเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่ดาว
3. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
17 มี.ค.2558 Ver 3.4.03
1. เพิ่มการคำนวณ A/B ในแบบ Soft Aspect เมื่อคลิ๊กให้แสดง Soft Aspect ซึ่งเดิมคำนวณเฉพาะปัจจัยเดี่ยว
2. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
22 ธ.ค.2557 Ver 3.4.02
1. เพิ่มการแสดงสีของราศีในจาน 360 และ 90
2. ปรับแต่งสีจานคำนวณ 90 45 22;30 ให้แสดงสเกลสีดำ
2. จานสองชั้นสามารถปิดภาพดวงของวงในได้ ตั้งให้แสดงจานคำนวณสเกลสีดำได้
3. ปรับแก้บั๊ก ในหลายๆจุด
10 ธ.ค.2557 Ver 3.4.01
1. ปรับแต่งสีจานคำนวณหน้าจอหลักให้แสดงสีของราศีในจาน 360 และ 90 โดยเข้าไปตั้งค่าในเมนู เครื่องมือ ->ตั้งค่าตัวเลือก โดยเช็คเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ "แสดงสีในราศี จาน 360, 90"
2. ปรับแต่งสีจานฮาร์โมนิคต่างๆ และจานคำนวณ 2 ชั้น และดวงไทยนิรายนะ
3. เพิ่มการลากเมอริเดียน และลัคนา ไปทับดวงกำเนิดหรือดวงจร โดยใช้เม้าส์ปุ่มขวา จะเป็นการคำนวณหาเวลาที่ เมอริเดียนหรือลัคนากุมดาวนั้น ของวัน
26 พ.ย.2557 Ver 3.3.09
1. ปรับแต่งจานคำนวณ 2 ชั้น และจานฮาร์โมนิคต่างๆ
2. ปรับแก้การแสดง Tool Tip Text ในหน้าจอหลักให้แสดงผลครบได้ขาดตกขอบ
19 พ.ย.2557 Ver 3.3.07
1. ปรับแต่งจานคำนวณ 90 และ 45 ในหน้าจอหลัก และหน้าจอ จาน Harmonic
2. แก้ไขการคำนวณดวงทินวรรษ กรณีที่มีองศาอาทิตย์อยู่ใกล้จุดเมษมากๆ
17 พ.ย.2557 Ver 3.3.06
1. ปรับตาราง Aspect Table ให้สามารถคลิ๊กที่แถวแรก หรือคอลัมภ์แรก เพื่อตั้งแกนที่ดาวนั้นได้ และปรับเพิ่มการแสดงผล Same as เป็นสีชมพู และ Reciprocal เป็นสีเขียวขี้ม้า ในตาราง
2. แก้ไขโปรแกรมเสริม Astro Earth Map ให้มีตัวเลือกในการคำนวณหลากหลายขึ้น
3. ปรับแต่งจานคำนวณในหน้าจอหลัก ใน Harmonic ต่างๆ โดยเฉพาะจาน 90 องศา
3 พ.ย.2557 Ver 3.3.04
1. ในเมนู ดวงจร Transit -> เครื่องมือช่วยคำนวณดวงจรต่างๆ:: เพิ่มการคำนวณ เมอริเดียน.ลัคนา จรกุมดาวในแต่ละวัน , จันทร์จรกุมดาวต่างๆในแต่ละเดือน
2. แก้บั๊กจาก V.3.3.02-03 ในหลายๆ จุด
3. แก้ไขตาราง Table Aspect ให้ใหญ่ขึ้น และสามารถคลิ๊กเพื่อเน้นสีได้
1 พ.ย.2557 Ver 3.3.03
1. เพิ่มโปรแกรมเสริม Astro Earth Map ใช้เพื่อค้นหาเมืองทั่วโลก สามารถ re-location ได้ และผูกดวงโลกหมุน ตามเมอริเดียนหรือลัคนา (Beta Version) การค้นหาอาจใช้ป้อนชื่อเมือง ป้อน Longitude หรือคลิ๊กที่ Earth Map เพื่อเลือก Lat Long
2. ในตาราง Atlas สามารถค้นหาเมืองโดยป้อนว่า Long (เช่น 100E) หรือเพิ่ม Lat ด้วย (เช่น 13N)
3. ในดวงจรทรานสิต สามารถค้นหาเวลาที่ เมอริเดียนหรือลัคนา กุมปัจจัยต่างๆ ได้ โดย กดปุ่ม Shift พร้อม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิ๊กที่ปัจจัย ถ้าคลิ๊กซ้ายหาเมอริเดียน คลิ๊กขวาหาลัคนา
20 ต.ค.2557 Ver 3.2.11
1. ปรับปรุงสเกลในจานคำนวณแบบต่างๆ
13 ต.ค.2557 Ver 3.2.10
1. แก้ไขข้อบกพร่อง บางครั้งเปิดจาน Harmonic หรือ จาน 2 ชั้น แล้ว ขนาดจานเล็กมาก
2. ปรับปรุงโปรแกรมเสริม Helios
28 ก.ย.2557 Ver 3.2.09
1. ปรับการแสดงผลเส้นแบ่งเรือน ในจาน Harmonic ให้ชัดเจนขึ้น เมื่อแสดงภาพดวงแบบสากล และแสดง Aspect Lines
2. เพิ่มการแสดงองศาดาวในดวงไทยนิรายนะ
23 ก.ย.2557 Ver 3.2.08
1. เพิ่มการเลือกให้แสดงค่าองศาของปัจจัย ในจาน Harmonic เมื่อแสดงภาพดวงแบบสากล และแสดง Aspect Lines
2. แก้ไขโปรแกรมเสริม Helios
22 ส.ค.2557 Ver 3.2.07
1. เพิ่มความสามารถในการบันทึกขนาดหน้าจอ ไว้ใช้คราวต่อไปเมื่อเปิด ในจาน Harmonic และ จาน 2 ชั้น
2. เพิ่มโปรแกรมเสริม Helios ให้เรียกเปิดได้จากโปรแกรม Uranus
3. เพิ่มการแสดง Aspect Line ให้คำนวณกับจุดอิทธิพล A+B-C หรือ A/B ที่สร้างขึ้นจากการลากดาวสร้างจุดไว้
4. แก้ไขการอ่านคำแปลผิดในบางหน้าต่าง และแก้บั๊กในหลายๆ จุด
5 มิ.ย.2557 Ver 3.2.06
1. แสดง Aspect Lines ศูนย์รังสี และจุดอิทธิพล ที่สร้างจากการลากดาว
2. ดวงไทยนิรายนะ เปลี่ยนสัญลักษณ์ดาว เป็นตัวเลขได้
4 พ.ค.2557 Ver 3.2.05
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆ จุด
2. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงผลชันษาจร
3. ดวงไทยนิรายนะ เพิ่มการแสดงภวจักร
19 เม.ย.2557 Ver 3.2.02
1. สร้างเส้นแบ่งเรือนในจานหลักเมื่อเลือกให้แสดง Aspect Line หากแสดงดวงจร หรือกำเนิดอย่างเดียว
2. ดวงไทย สามารถลากดาวจรค้นหาวันที่ที่ดาวทำมุมกับดวงกำเนิด ลากดาวจันทร์หาวันเวลาย้ายฤกษ์
3. ดวงราศีจักร เปลี่ยนเป็นนวางค์จักรได้
16 เม.ย.2557 Ver 3.2.01
1. เพิ่มดวงไทยนิรายนะ ตัดอัยนางศ์แบบลาหิรี สามารถลากดาวจรย้ายราศีได้ โดยลากสัญลักษณ์ของดาวจรไปทับจุดสัญลักษณ์ราศีถัดไป
30 มี.ค.2557 Ver 3.1.02
1. แก้ไขปุ่มลบข้อมูลจากฐานข้อมูลไม่ทำงาน
2. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8 Pro , Windows 8.1 Pro
09 มี.ค.2557 Ver 3.1.01
1. แก้บั๊กโปรแกรมในหลายส่วน
2. ปรับแต่งสีของจาน Harmonic
3. ปรับขนาดโปรแกรมลงเล็กน้อยให้พอดีกับ theme ของ Windows 8 Pro


© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.