รวม Link น่าสนใจ
1. AstroUranian.com  http://www.astrouranian.com (2561)
โหราศาสตร์เพื่อชีวิต เพื่อพัฒนา จิต - วิญญาณ เพื่อความเป็น อมตะ โหราศาสตร์ แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ถ้าเรารู้ปรัชญาโหราศาสตร์จริง และมีความตั้งใจจริง ดวงเป็นแผนที่ชีวิต ความตั้งใจจริง(Free Will) เป็นผู้ปฎิบัติ เราสามารถฝืนดวงได้เสมอ

2. Hamburg School of Astrology  http://www.hamburgerhefte.de/ (9289)
โรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน

3. HoraThai.com  http://www.horathai.com (3110)
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

4. Horauranian.com  http://www.horauranian.com (3083)
Horauranian.com แหล่งรวมความรู้ และการ ดูดวง แบบ โหราศาสตร์ยูเรเนียน และศาสตร์การ พยากรณ์ ต่างๆ

5. AstroClassical.com  http://www.astroclassical.com (3142)
โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนเชิงวิชาการ แนวโหราจารย์จรัญ พิกุล โดยการอนุเคราะห์ตำรับตำรา งานค้นคว้าวิจัย จาก อาจารย์วรเชษฐ์ ตียเกษม

6. rojn-info.com  http://www.rojn-info.com (3523)
โรจน์ จินตมาศ โหราศาสตร์ยุคไอที


© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.