ราคา 300 บาท เมื่อรวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ในประเทศ 50 บาท จะเป็นเงินทั้งสิ้น 350 บาท

วิธีการสั่งซื้อ ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย111
หมายเลขบัญชี 052-2-91489-0
เจ้าของบัญชีชื่อ อมรรัตน์ อัศวนนท์วิวัฒน์

2. แจ้งรายละเอียด โดยมีข้อมูลที่ต้องแจ้งดังนี้
     - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล์ของท่าน
     - รายละเอียดการโอนเงิน(หมายเลขอ้างอิง)

3. สามารถแจ้งรายละเอียดได้ดังนี้
     - eMail ที่ payakorn@yahoo.com
     - โทรศัพท์แจ้งที่ 088-2750989 , 086-7575635 คุณอมรรัตน์

หมายเหตุ หมายเลขอ้างอิงให้ดูจากใบ Slip Payin ที่ธนาคารพิมพ์มาเป็นแถวโดยจะอยู่หลังสุด เป็นเลขประมาณ 4 ตัว

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.