ศารทวิษุวัต 23/09/2013โพสต์ 23 ก.ย.56 14:30 น. : อ่าน 5545


อาทิตย์
= ลัคนา/ราหู[0|1.19]
= ลัคนา/เสาร์[0|1.48]= ศุกร์/อังคาร[0|-0.13]= อังคาร/โพไซดอน[0|-1.48]= คิวปิโด/โครโนส[0|-0.20]= เนปจูน/อาพอลลอน[90|0.58]= พลูโต/คิวปิโด[90|-0.05]= จันทร์/อังคาร[-90|-0.56]= แอดเมตอส/วัลคานุส[-90|-1.35]= มฤตยู/คิวปิโด[135|0.53]= เนปจูน/วัลคานุส[-135|0.50]= ลัคนา/คิวปิโด[22.5|0.08]= เซอุส/อาพอลลอน[22.5|-0.32]= ราหู/โครโนส[-22.5|0.50]= ศุกร์/ฮาเดส[-22.5|0.56]= พฤหัส/อาพอลลอน[-22.5|0.31]= ฮาเดส/โพไซดอน[-22.5|-0.38]= เซอุส/วัลคานุส[-22.5|-0.40]= พฤหัส/วัลคานุส[-67.5|0.23]= จันทร์/ฮาเดส[-112.5|0.13]= เมอริเดียน/คิวปิโด[157.5|0.47]

จันทร์
= ศุกร์[180|1.25]= โพไซดอน[180|-1.43]= -อังคาร[180|1.51]= -ฮาเดส[-135|-0.28]
= พฤหัส/เนปจูน[0|-1.35]= ราหู/ศุกร์[180|-1.07]= ศุกร์/เสาร์[180|-0.39]= ศุกร์/โพไซดอน[180|-0.09]= เมอริเดียน/อาพอลลอน[90|0.20]= ลัคนา/วัลคานุส[90|-0.26]= จันทร์/เสาร์[90|-1.21]= จันทร์/โพไซดอน[90|-0.51]= เมษ/คิวปิโด[-90|-1.28]= จันทร์/ศุกร์[-90|0.42]= เมอริเดียน/วัลคานุส[45|0.12]= ลัคนา/อาพอลลอน[135|-0.18]= ราหู/อังคาร[135|0.20]= อังคาร/เสาร์[135|0.48]= คิวปิโด/ฮาเดส[135|0.18]= พุธ/เนปจูน[-135|0.14]= มฤตยู/วัลคานุส[22.5|0.18]= โครโนส/วัลคานุส[67.5|-0.55]= พุธ/พฤหัส[112.5|-0.12]= โครโนส/อาพอลลอน[112.5|-0.47]= เมษ/ราหู[-112.5|-0.17]= เมษ/เสาร์[-112.5|0.11]= เมษ/โพไซดอน[-112.5|0.41]= มฤตยู/อาพอลลอน[-112.5|0.26]= อังคาร/คิวปิโด[157.5|-0.51]= พลูโต/วัลคานุส[157.5|-0.40]= พลูโต/อาพอลลอน[-157.5|-0.32]

ลัคนา
= เมอริเดียน[-90|1.17]= โครโนส[-45|-0.57]= -คิวปิโด[-45|-0.17]= พลูโต[135|-0.27]= -แอดเมตอส[157.5|-0.21]
= เซอุส/โครโนส[0|2.24]= ฮาเดส/เซอุส[0|-0.03]= มฤตยู/พลูโต[180|0.30]= คิวปิโด/อาพอลลอน[90|0.18]= เมษ/พฤหัส[-90|-0.46]= อังคาร/เนปจูน[-90|0.17]= มฤตยู/โครโนส[-90|0.16]= คิวปิโด/วัลคานุส[45|0.10]= พฤหัส/ฮาเดส[-45|1.00]= เมษ/พุธ[135|1.02]= ศุกร์/เนปจูน[135|-1.10]= พลูโต/โครโนส[-135|-0.42]= ลัคนา/โครโนส[-22.5|-0.28]= จันทร์/พุธ[-22.5|-0.30]= อังคาร/พฤหัส[-22.5|-0.09]= ลัคนา/พลูโต[67.5|-0.13]= พุธ/ศุกร์[67.5|0.11]= เมอริเดียน/โครโนส[-67.5|0.09]= ลัคนา/มฤตยู[-67.5|0.44]= ฮาเดส/แอดเมตอส[-67.5|-0.58]= เมษ/เนปจูน[-157.5|-0.19]= เมอริเดียน/พลูโต[-157.5|0.24]เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48 New Moon 12/11/2558 00:47
New Moon 14/08/2558 21:53 เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03
Solar Eclipse 24/10/2557 04:57 วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57
New Moon 01/03/2557 Full Moon 15/02/2557 06:53
New Moon 31/01/2014 04:38 New Moon 01/01/2014 18:14
Winter Solstice 22/12/2013 00:11 New Moon 03/12/2013
Full Moon 17/11/2013 New Moon(Solar Eclipse)03/11/2013
Full Moon(Lunar Eclipse)19/10/2013 New Moon 05/10/2013
ศารทวิษุวัต 23/09/2013 Full Moon 19/09/2013
New Moon 05/09/2013

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.