เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48โพสต์ 29 ธ.ค.58 19:39 น. : อ่าน 16441


SU
=NE[67.5] =MA[-67.5]
=MA/NE =ME/SA [0]
=AD/VU [180]
=MC/HA =MC/KR =CU/HA [90]
=SA/ZE =MO/PO =NO/HA =JU/KR =AP/AD =AS/KR [45]
=MC/VE =VE/CU =PL/AP =NO/VE =VE/JU =PL/VU =HA/PO =UR/VU =MO/NO [22.5]

MO
=SA[-157.5]
=AR/HA =NE/VU =AS/KR [0]
=VE/PO =MA/SA =JU/PL [180]
=NO/HA =NO/KR =JU/KR =AS/PL [90]
=MC/KR =SU/HA =CU/KR [45]
=AS/AD =JU/AD =HA/PO =ZE/VU =AR/VE =SA/NE =UR/AP =ME/VU =ZE/AP =SU/VE =ME/AP [22.5]

MC
=CU[0] =JU[-90] =UR[112.5]
=AS/NO =AS/JU [0]
=MO/VU [180]
=ME/AD =PL/AD =NO/JU =VE/VU =SA/HA =SA/KR [90]
=AS/CU =JU/CU =MO/AP =ZE/AD =UR/AD =NE/KR [45]
=AR/AP =AS/PO =ME/PL =SU/AP =VE/SA =PL/ZE =UR/PL =MA/KR =HA/VU [22.5]

AS
=JU[180] =AD[67.5] =PL[-67.5]
=ME/AD =PL/AD [0]
=SA/HA =VU/PO [180]
=SU/SA =MO/VU [90]
=AR/SA =UR/AD =NE/HA =VE/MA =AP/PO =MO/MA [45]
=ME/KR =MO/SA =AR/VU =UR/KR =VE/NE =CU/AP =NO/VU =MA/HA =ZE/KR =SU/VU =NO/AP [22.5]เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48 New Moon 12/11/2558 00:47
New Moon 14/08/2558 21:53 เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03
Solar Eclipse 24/10/2557 04:57 วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57
New Moon 01/03/2557 Full Moon 15/02/2557 06:53
New Moon 31/01/2014 04:38 New Moon 01/01/2014 18:14
Winter Solstice 22/12/2013 00:11 New Moon 03/12/2013
Full Moon 17/11/2013 New Moon(Solar Eclipse)03/11/2013
Full Moon(Lunar Eclipse)19/10/2013 New Moon 05/10/2013
ศารทวิษุวัต 23/09/2013 Full Moon 19/09/2013
New Moon 05/09/2013

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.