รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนยุค 2000โพสต์ 25 ต.ค.56 01:47 น. : อ่าน 6253
บทความเก่าเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2009 นำมาบันทึกอีกครั้ง จะได้ไม่สูญหาย


อดีต President of Hamburg School ท่านเสียชีวิตในวันที่ 13 ตุลาคม 2551 เวลาประมาณ 9.00 น.(Timezone CEDT ปรับชดเชยเวลา) ถึงวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีของการจากไป จึงขออนุญาตนำข้อเขียนเดิมที่เคยเขียนถึงท่านมา Review ใหม่อีกครั้งเพื่อเป็น คุรุบูชา

 
จากการที่ได้ศึกษาผลงานของท่านโดยเฉพาะในยุคหลัง ท่านได้อุทิศให้กับการค้นคว้าวิจัย นำโหราศาสตร์เข้าสู่ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริงแท้ของชีวิต สมกับคำว่า Spiritual Astrology (UR+AP-PO) โดยในพื้นดวงของท่าน UR+AP-PO=AS=AR/SU=MC/MO
 
เดิมทราบข่าวว่าท่านจะมาเมืองไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ก็รู้สึกดีใจที่จะได้ขอรับการแนะนำและสอบถามข้อสงสัยบางประการ ในงานวิจัยค้นคว้าของท่าน โดยเฉพาะเรื่องการกลับชาติมาเกิด (ReIncarnation หรือ Rebirth)
 
จากบทความเรื่อง Is Karla reborn in the body of Kathy? ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ reincarnation ท่านให้ความสำคัญกับปัจจัย Poseidon มาก โดยเฉพาะเมื่อประกอบกับ Meridian เป็นพระเคราะห์สนธิสำคัญในงานวิจัยของท่าน ท่านแสดงความสัมพันธ์ของSum(MC+PO) และ HalfSum(MC/PO) แสดงถึง Outside และ Inside Body ท่่านใช้ความสัมพันธ์ของพระเคราะห์สนธิเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานว่า Karla ได้กลับชาติมาเกิดเป็น Kathy เทคนิคในการตั้งสมมุติฐานและพิสูจน์น่าสนใจมาก
 
เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสไปร่วมทัศนศึกษากับชมรม Skyclock ที่จังหวัดกาญจนบุรี(ช่วงเกิดพายุนากีส์ พ.ค.2551)ข้าพเจ้าก็ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องนี้ เพื่อให้นักโหราศาสตร์ได้สนใจและศึกษาเป็นการล่วงหน้า เพื่อหวังว่าเมื่อท่านมาที่เมืองไทย จะได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้ากันต่อไป น่าเสียดายจริงๆ ที่ไม่มีโอกาสได้สอบถามท่าน ซึ่งเดิมคิดว่าหากได้มีโอกาสขอรับการแนะนำจากท่าน ก็จะได้เป็นแนวทางในศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด
 
จากข้อมูลเท่าที่ทราบวันเวลาการถึงแก่กรรมของท่าน เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ MC กับ PO และ ปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม โดยให้น้ำหนักและใช้เทคนิคทำนองเดียวกับที่ท่านใช้ในบทความ ก็คิดว่าท่านได้มอบมรดกสำคัญ จากดวงของท่านให้เป็น Case Study ในการค้นคว้าเรื่องนี้ต่อไปได้เป็นอย่างดี พบร่องรอยของ MC กับ PO อยู่ในตัวท่าน นับตั้งแต่ดวงกำเนิด การดำรงตนเป็นนักโหราศาสตร์ วันเสียชีวิตของ Karla วันเกิดของ Kathy จนกระทั่งถึง วันเวลาที่ท่านจากโลกนี้ไป
 
จึงเชื่อได้ว่าตัวท่านเองคงได้เตรียมการ หรือ ในทางพุทธเรา ท่านอาจได้อธิษฐานจิตว่าจะกลับมาเกิดใหม่ อีกเป็นแน่แท้ เรื่องนี้น่าสนใจมากว่าเราน่าจะลองตรวจสอบข้อมูลว่าท่านจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อไร ที่ไหน เป็นสิ่งท้าทายที่ท่านได้อุทิศให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโหราศาสตร์ต่อไป
 
ตัวอย่างพระเคราะห์สนธิที่เกี่ยวกับโครงสร้างของ MC PO ที่ตรวจพบบางส่วน จากวันเสียชีวิตของท่าน ในที่นี้ใช้เวลา 8.57 น.
 
r UR+AP-SU =r MC/PO[0] =r AS/MO[180] =r PO+PO-SU[135]
t MC/PO =MCr+POr+SOr[180] =r PO[0] =v1 (MC/PO)[45]
t MC+PO =r SU[-90] =r -MC[90] =v1 -SA[-90] =r MA/SA[-157.5] =v1 -MO[22.5] =v1 (NO/HA)[180]
t MC+MC-PO =v1 MC[-45] =v1 SA[-135] =v1 MO[112.5] =p MO =v2 MC/PO[90] =v2 -PO[45] =v1 NO/HA[-45]
t -SU = SUv+SUv-MCv/POv =[MCr/POr]/[MCr+POr] =r -AS[180] =r -PO[22.5] =r AS/MO[-112.5] =r UR+AP-SU =r MC/PO[0] =r NE/AD
t MC+SU+PO =v1 MC+SU+PO =r MC+PO-SU[0] =v1 SU[157.5] =r UR+KR-PO[0] =r NO+HA[0] =v1 NO+HA[90]
t SU+SU-PO =v2 AR[90] =r -PO[0] =r AD[180] =v2 MC/SU[0] =r MC/PO[45]
t UR+AP-SU =r -AD[0] =r MC/MO[0] =r AR/SU[-45] =r -SA[180] =v1 (MC/PO)[-135] =t MC/PO =r NO+NE-UR[0]
t [MCt/POt]/[MCt+POt] =v1 AR/SU[135] =v2 SU[-90] =v1 PO[0] =r SU[0] =r -SA[-90] =r SU/PO[-45]
t NE/AD =r JU+SA-SU =r -SU[90]=r MC[-90] =p MC
v1 MC =r MC/AD[-45] = SAv/SAr[-135] =p MO =SolarDay
v1 MC/PO =t MC =r MC/SU[-45] =r AR[45]=t MO[45] =t AD/PO[180]=r AD/PO[135] =t NO/HA =t NO+HA
v1 MC+PO =t -SU[-22.5] =r -PO[0] =r MC/PO[45] =t (MC/PO)[0] =r AD[180] =r MC+SU-PO[180] =r PO+PO-SU[90]
v1 SA =r SA/AD[0] =r AR/MC[45] =r SA/CU[-112.5] =SUr+SUr-MCr/POr[22.5] =r MC+PO[180] =p MO
v1 PO =[MCt/POt]/[MCt+POt] =r -MC[180] =v2 SU[-90]
v1 UR+AP-SU =r AR[45] =t MO[45] =r MC/SU[-45] =t MC[180] =t MO[45] =r (MC/PO)[180]
v1 PO+PO-AD =r SU/MO[-90] =t SU/MO[-157.5] =r AR+SU-AD =t AS[135] =t MC/SU[90] =t MA/SA[112.5]
v1 SU+SU-MC =r AS[45] =r -AD[22.5] =t SU[-135] =t MC/PO[-157.5]
…………… etc ………….
หมายเหตุ
MC+PO and MC/PO. The life-element in the body and out of the body
MC+SU+PO: Personality point. Unity between body and life-element
JU+SA-SO: Removal from the body, leave the body, exit
NO+NE+UR: Connection with the beyond, to enter the invisible world
NE/AD, NE+AD: Changing the condition
NO/HA and NO+HA: Connection with the past
—————————————————————————————–
 
ขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจาก WebBoard ของสำนักพิมพ์รัศมีจันทร์ ที่กล่าวถึงท่านไว้ เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ต่อไป
 
 
ความเห็นที่ 12 (2925641) 
อูโดได้เตรียมทางของตนเองไว้แล้ว !!!
 
อูโดมีความเชื่อ และครั้งหนึ่งได้พูดต่อหน้าผู้เข้าร่วมโหราศาสตร์โลกว่า
 
“,,, สิ่งที่ผมได้กล่าวในที่นี่ และสิ่งที่ได้กลายเป็นความแน่นอนของผม แน่นอนว่าไม่สามารถยึดถือว่าเป็นความจริง ความจริงจะได้รับการยอมรับและถูกพิสูจน์เมื่อบุคคลผู้เป็นสักขีพยานต่อความจริงที่ความเชื่อของผมได้ปรากฏขึ้นจริงๆ
 
ผมจะเตรียมในลักษณะที่ว่าเพื่อนของผมในรุ่นคนที่อายุน้อยกว่าจะสังเกตการเกิดของบุตรของ Kaethy ในราวปี ค.ศ. 2030 และหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถทำให้การพิสูจน์มีความคืบหน้า
 
การให้กำเนิดของ Kaethy จะเกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆชื่อว่า Castiglion del Lago, Tascana/Italy ลองจิจูด 12 องศา 03 ลิปดา ตะวันออก ละติจูด 43 องศา 07 ลิปดา เหนือ…”
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-10-21 00:29:33
 
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตตีความว่า ท่านได้บอกว่าท่านจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออนุญาตวิเคราะห์ข้อมูลดูโดยผูกดวง SolarReturn ของท่านในปี 2029(13/12/2572 18:22:56 Hamburg) เพื่อเป็นการวิเคราห์ข้อมูลสำหรับปี 2030 ซึ่งหากจะเป็นการสมควรหรือไม่สมควรอย่างไร ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้
 
Udo Rudolph พ 14/12/2464 13:21:00 Osterode, Germany 10E11,51N44,1,0
ดวงทินวรรษ 2572 พฤ 13/12/2572 18:22:56 Hamburg, Germany 9E59,53N33,1,0
 
 udo2030
 
t MC =t SU =r SU[-90]=v1 AS[135]=v1 PO[-67.5]=r NO[-157.5]=r SU/PO[-135]=v1 AR/SU[67.5]
v1 AR =r AS =t NO =t AR/MC =r AR/SU =t AR/SU =r MC/MO =t SU/MO =t MC/PO และ =t KR.HA =v2 KR/HA(ความสูงส่งจากอดีต ซึ่ง t MC =r KA/HA)
 
t MC/PO =v1 MC/PO[45]
t MC+PO =r AS[0 orb 0:00] (UR+AP-PO=AR/SU=MC/MO) =r PO[135] !Reciprocal
 
t SU/PO =v2 SU/PO[135] [=v1 CU !Reciprocal มีพันธะทางปรัชญาชีวิตอยู่กับหมู่คณะ]
r SU/PO =r AR/SU =t AR/SU =v2 MC/AS
t SU/PO =t MC/MO =v1 AS/MO =t SU/MO =t MC/PO =v1 MC/PO
v1 SU/PO =r MC/AS =t AS/MO
v2 SU/PO =t MC/MO =t SU/MO =t MC/PO
 
MCr/POr//MCr+POr =v1 MC =t MO =v1 MO =r AR/MC =v2 MC/SU =VXv1
MCt/POt//MCt+POt =t MC/AS =v2 AS/SU
 
MCv/POv//MCr+POr[บวกโค้ง] =r AR =r MC/SU =ASp
MCr/POr//MCr+POr =v1 MC =t MO =v1 MO =r AR/MC =v2 MC/SU =VXv1 =Mp
 
MCr+SOr+POr[Perch Point] =v1 AR =r AS =t NO =t AR/MC =r AR/SU =t AR/SU =v2 AR/MO =v1 MC/SU =r MC/MO =t MC/MO
MCt+SOt+POt =v2 MC =v1 SU =t AR/AS =v1 AR/MO =r SU/MO =pMO
MCr+SOr+POr[บวกโค้ง] =t MC =v1 AS =r SU =t SU =r NO =v1 AR/SU =r AR/MO =t MC/SU =v1 MC/MO
 
SUr+SUr-MCr/POr =v1 MC =r AR/MC =v2 AS/MO =VXv1 =Mp
SUt+SUt-MCt/POt =r MC =v2 AR/MC =t MC/AS =t AS/SU =v2 AS/SU
SUv+SUv-MCv/POv =r AR =t AS =t AR/MO =r AS/MO =r MC/PO =VXt =ASp =SolarDay
 
t MC/SU//PO =r MC/SU//PO[45]
r MC+SU-PO =t MO =v1 MO =t AR/MO =v2 MC/SU =v1 AS/SU =r AS/MO =r MC/PO =VXv1
t MC+SU-PO =t PO =v2 AR =v1 MC =t MO =v1 MO =r AR/MC =v2 MC/SU =VXv1 =Mp
v1 MC+SU-PO =r AR =r MC/SU =t MC/PO
v2 MC+SU-PO =VXr
r MC/SU =v2 PO =r AR =v2 AS =v1 AR/MC =v2 AR/SU =r MC/SU =v2 MC/MO =ASp =SolarDay
v1 MC/SU =r PO =r AS =t NO =t AR/MC =r AR/SU =t AR/SU
Union of a delicate body and a delicate, highly sensitive soul.
 
จากสมการเบื้องต้น จะพบว่าโครงสร้างอันเกี่ยวเนื่องกับ MC PO ในดวงทินวรรษสัมพันธ์กันไปมากับดวงกำเนิดและดวงจรอายุขัย(โค้งสุริยาตร์) มาก จึงถือเป็นปีสำคัญในเรื่องทางจิตวิญญาณของท่าน สมมุติฐานเรื่องการกลับมาเกิดใหม่ของท่านในปี 2030 จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 
นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างอื่นๆ ที่ท่านใช้ในการวิเคราะห์ Is Karla reborn in the body of Kathy? ก็มาปรากฏอยู่ในครั้งนี้เช่นกัน
 
t JU/SA//SU =v1 JU/SA//SU[135]
r JU+SA-SU =v1 JU/SA =r MC =r MO =v2 AR/MC =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
t JU+SA-SU =r JU =v2 JU/SA =r SU =t SU =r NO =v1 AR/SU =r AR/MO =t MC/SU =v1 MC/MO =v2 SU/MO
v1 JU+SA-SU =t SA =t JU/SA =t MO =r AR/MC =r MC/PO =Mp
v2 JU+SA-SU =r JU/SA =pMO
r JU/SA =v1 SU =v2 MC =v2 MO =r AR/AS =t AR/AS =v1 AR/MO =r SU/MO =pMO
t JU/SA =v1 SA =v2 AR =v1 MC =t MO =v1 MO =r AR/MC =v2 MC/SU =VXv1 =Mp
Removal from the body, leave the body, exit
 
t NO+NE-UR =r NO+NE-UR[22.5]
r NO+NE-UR =v1 UR =v1 AR =t NO =t AR/MC =r AR/SU =t AR/SU =v2 AR/MO =v1 MC/SU =r MC/MO
t NO+NE-UR =v1 UR =r AS =v2 SU =r NO =t NO =v2 AR/MO =v2 MC/AS =r MC/MO
v1 NO+NE-UR =t MC =r SU =t SU =r AR/MO =t MC/SU
v2 NO+NE-UR =r UR =t MC/PO =VXt
r NO/NE =t UR =t MC/AS =v1 MC/AS =t AS/SU
t NO/NE =v2 UR =t MO =r AR/MC =t AR/MO =v1 AS/SU =r AS/MO =ASp
Connection with the beyond, to enter the invisible world
 
t NE+AD-AR =v2 NE+AD-AR[45]
r NE+AD-AR =r AD =v2 NE =v1 MC =r AR/MC =v2 MC/SU =r AS/SU =v2 AS/MO =Mp
t NE+AD-AR =t NE =v2 AD =r MC =r MO =v2 AR/MC =t MC/AS =t AS/SU =v1 SU/MO
v1 NE+AD-AR =r NE =r AR =t AS =t AR/MO =r MC/SU =r AS/MO =VXt =ASp =SolarDay
v2 NE+AD-AR =t NE =t MC/AS =t AS/SU
r NE/AD =v2 AR =t AS =v1 MO =v1 AR/MC =t AR/MO =v2 MC/SU =v1 AS/SU =r AS/MO =VXt =VXv1
To change the form of being in general. To enter new conditions of existence. Changing the condition
 
t NO+HA-AR =r NO+HA-AR[180]
r NO+HA-AR =r SU =t SU =r NO =v1 AR/SU =r AR/MO =r MC/AS =t MC/SU =v1 MC/MO =t AS/MO =v2 SU/MO
t NO+HA-AR =t MC =v1 AS =r SU =t SU =r NO =v1 AR/SU =r AR/MO =t MC/SU =v1 MC/MO =v2 SU/MO
v1 NO+HA-AR =t AR/AS =r SU/MO =pMO
v2 NO+HA-AR =t NO =t AR/SU
r NO/HA =t NO/HA =r MC =r MO =v2 AR/MC =t MC/AS =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
 
t NO/HA =r NO/HA[90]
r NO/HA =r MC =r MO =v2 AR/MC =t MC/AS =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
t NO/HA =r MC =v2 AR/MC =t MC/AS =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
v1 NO/HA =t MO =r AR/MC =Mp
v2 NO/HA =pMO
Connection with the past
 
และแถมท้ายว่าด้วยจุดอิทธิพล โหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 จุด
 
t UR+AP-KR =r UR+AP-KR[90]
r UR+AP-KR =v1 KR =r MC =r MO =v1 AR/AS =r AS/SU =v2 AS/MO =v2 MC/PO =VXr
t UR+AP-KR =v1 KR =r MC =r MO =v2 AR/MC =v1 AR/AS =r AS/SU =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
v1 UR+AP-KR =t MO =t AR/MO =r AS/MO =r MC/PO =Mp
v2 UR+AP-KR =r KR =t UR
r UR/AP =t KR =v1 AR =r AS =v2 NO =t AR/MC =v1 MC/SU =v1 AS/MO =t SU/MO
t UR/AP =v2 KR =v1 NO =t AR/AS =v1 AR/MO =r MC/AS =t AS/MO =v2 SU/MO
 
t UR/AP//HA =r UR+AP-HA[0]
r UR+AP-HA =r AP =t AP =v1 HA =v1 UR =t NO =r AR/SU =t AR/SU =v2 AR/MO =v2 MC/AS =r MC/MO
t UR+AP-HA =r MC =r MO =v2 AR/MC =v1 AR/AS =t AS/SU =v1 SU/MO =VXr
v1 UR+AP-HA =r SU =t SU =r AR/MO =r MC/AS =t MC/SU =t AS/MO
v2 UR+AP-HA =r HA =r UR =t MC/MO =t MC/PO
r UR/AP =t HA =v1 AR =r AS =v2 NO =t AR/MC =v1 MC/SU =v1 AS/MO =t SU/MO
 
นอกจากนี้หากพิจารณา ณ เมือง Castiglione del Lago, Tascana/Italy ยังพบว่า ลัคนาท้องถิ่น(LA)=r MC =v1 SU/MO =v2 AR/MC ,เมอริเดียนท้องถิ่น(LM)=r MC/AS =v2 SU/MO =v1 AS/NO เมืองที่ท่านกล่าวไว้จึงเป็นเมืองที่น่าสนใจด้วย
 
ข้อมูลข้างต้น อาจทำให้หลายท่านตาลาย ปวดหัว ว่าอะไรมันจะเยอะขนาดนั้น ก็ต้องขออภัย แต่ลองค่อยๆ พิจารณาไปทีละบรรทัด จะพบความน่าสนใจอยู่ในตัวของมัน
 
จากข้อมูลดังกล่าว ในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ ที่ท่าน udo จะกลับมาเกิดใหม่ในช่วงปี 2030 ตามคำที่ท่านได้กล่าวไว้ และท่านจะเป็นนักโหราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ไปจนถึงยุคปี 2100 เสียดายด้วยข้อจำกัดในการเขียนของข้าพเจ้าจึงไม่สามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์มาแสดงผลได้ทั้งหมด หากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้จะน่าสนใจกว่านี้ จึงขอนำเสนอให้ผู้สนใจได้ลองพิจารณาดู ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน Udo Rudolph ครบรอบ 1 ปีของการจากไป ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนแห่งยุค 2000 ท่านหนึ่ง
 
อนึ่ง เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบท่าน จากกำหนดการเดิมที่มีข่าวว่าท่านจะมาเมืองไทยในปี 2009 ที่ผ่านมานี้ เ้พราะมีประเด็นที่อยากจะสอบถามท่านในเรื่องของ reincarnation และเรื่อง ความสัมพันธ์ของ Sum(MC+PO) และ HalfSum (MC/PO) แสดงถึง Outside และ Inside Body เพราะในความเห็นส่วนตัวของข้าพเ้จ้าเท่าที่ลองตรวจสอบดูแล้ว กลับมองกลับกันว่า Half Sum น่าจะเป็น Inside ส่วน Sum น่าจะเป็น Outside เพราะ Sum ก็คือ A+B-AR นั่นเอง จึงย่ิอมต้องมีความเกี่ยวพันถึงโลกภายนอก(AR) หรือ Outside
 
อย่างไรก็ดี เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเท่านั้น มิได้หมายถึงว่าจะถูกต้องหรือขัดแย้งแต่อย่างเพียง เพียงแต่หากมีการแลกเปลี่ยนทัศนะกัน น่าจะทำให้มีการทำให้เราเข้าใจปรัชญามากขึ้น สมกับคำว่า Spiritual Astrology (UR+AP-PO)
 
ขอรำลึกแด่การจากไปของท่าน Udo Rudolph มา  ณ ที่นี้
 
หมายเหตุอ้างอิง
 
Is Karla reborn in the body of Kathy?
A contribution to the astrology-reincarnation research
by Udo Rudolph
http://www.i-u-f.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48:karla-and-kathy&catid=18:articles&Itemid=31
 
ขอไว้อาลัยแด่การจากไปของ Udo Rudolph
http://www.rasamichanpbh.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&No=1200738

าพประกอบจาก http://www.solsticepoint.com/astrologersmemorial/rudolph.html


22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไ.. 22 กรกฎาคม 2552 สุริยคราส ว่าด้วยดาวอังคาร(ไข้ห..
จากทฤษฎีสมคบคิด ถึงอิลลูมินาติ(Illuminati) เหตุโศกนาฏกรรมที่ปารีส ฝรั่งเศส 13/11/2558
แผ่นดินไหว M6.4 หมู่เกาะ Nicobar 08/11/2558 หมอดูพม่าทำนายอองซานซูจี ละเอียดถึงเวลาวินาที
แผ่นดินไหวชิลี M6.8 07/11/2558 ว่าด้วยเรื่อง ขยะอวกาศ 13 พ.ย.2558
เหตุเครื่องบินตกที่อิยิปต์ last contact 31/10/2.. Earthquake M7.5 northern Afghanistan, Pakistan
Stephen Hawking จักรวาลในเปลือกนัท กับความเห็นท.. กรณีศึกษาการกลับชาติมาเกิด ศึกษาด้วยโหราศาสตร์ย..
ความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ของดาไลลามะองค์ที.. ดาไลลามะ องค์ที่ 14 ว่าด้วยเรื่องของ reincarnat..
Krishnamurti, Jeddu กฤษณมูรติ กูรูทางจิตวิญญาณแ.. รำลึก Udo Rudolph ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนย..
จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้.. จากวันวิสาขบูชา สู่การค้นหาดวงชะตาของพระพุทธเจ้..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.